Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Bleda KriningerMale/Netherlands Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Core Membership
Statistics 20 Deviations 211 Comments 9,118 Pageviews
×

Newest Deviations

Random Favourites

Activity


Donate

etruesk has started a donation pool!
0 / 2,500

You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!
I'm trying to get used to living in the Netherlands... and dutch people...

weg hen zoekt hen net!!  :D what a pity!

the language is smilar to german but itz really hard!!! God!

but amsterdam is great! I never seen so much young people together...
  • Listening to: kesha Blowww
  • Reading: dutch for dummies
  • Watching: netherlands hot girls o_O
  • Eating: muffin's ^^

deviantID

etruesk
Bleda Krininger
Artist
Netherlands
Etrüskler, İtalya'nın Tiber ile Arno nehirleri arasında yeralan Etruria bölgesinde yaşamış ve M.Ö. 6. yüzyıla dek varlığını sürdümüş bir halkın adı olup Eski Romalılar tarafından Etrusci veya Tusci adlarıyla tanımlanmışlardır. Etrüsk halkı ve kültürü zamanla Roma İmparatorluğu içinde erimiştir. Etrüskler İtalya'daki diğer kavimlerden çok daha ileri bir uygarlık düzeyindeydiler. Roma uygarlığının, mitolojisindeki ilahlardan, hukukundan yol yapım tekniklerine kadar, kökünü hemen hemen tümüyle Etrüsk uygarlığından almış olduğu günümüzde saptanmış durumdadır[kaynak belirtilmeli]. Etrüskler'in dini, Çiçero’nun değindiği gibi, vahyedilmiş bir dindi ve 12'li sistemi baz alan bir inisiyatik örgütlenmeleri vardı.

Kendilerine ait özgün bir dile sahip olan Etrüskler, Yunanlılar tarafından Tyrrhenoi veya Tyrrsenoi adlarıyla bilinmişlerse de kendilerini Rasna veya Raśna olarak tanımlamışlardır. Roma kenti, Etrüsklerin hakimiyet bölgesinde kurulmuş olup Romalıların Veii kentini talan etmelerine dek (M.Ö. 396) kentin Etrüsklerin yönetiminde olduğu sanılmaktadır

Yunan tarihçi Herodot'a göre Etrüskler Lidya'dan İtalya'ya göç etmişlerdir, bunun yanı sıra pek çok tarihçi de Etrüskler ile Türklerin adetleri arasında bağ kurmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Etrüsklerin kökeninin Doğu uygarlıklarına dayandığını savunurlar.

Etrüsklerin kökeni hakkında yapılan en yeni çalışma, 2004 yılında çeşitli İtalyan üniversitelerinden gelen bir grup genetik bilimci tarafından yapılmıştır. Bu araştırma çerçevesinde MÖ 7-3 yüzyıllar arasında yaşamış Etrüsklere ait 80 iskeletten alınan DNA örnekleri alınarak çok titiz bir çalışma ile günümüzde yaşayan çeşitli milletlere ait DNA'lar ile karşılaştırılmıştır.

Sonuç olarak Etrüsklerin genetiğinin diğer milletlere göre en çok bugünkü Anadolu Türkleri ile yakınlık gösterdiği ortaya çıkmıştır. (Vernesi et al. 2004). Eski Yunan efsanelerinde de sıkça anlatıldığı gibi bu durum antik çağda Anadolu'dan İtalyan yarımadasına yapılan göçlerle açıklanmıştır.
Varın ilişkiyi siz kurun...

Favourite photographer: Show me your talent...
Favourite style of art: Surreal,Abstract
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconarctoa:
arctoa Featured By Owner Jun 14, 2012  Student Photographer
Many thanks for your recent support of my work; it's appreciated.
Reply
:iconthierryhuchet:
ThierryHuchet Featured By Owner Jun 11, 2012  Hobbyist Photographer
Thx for the :+devwatch:
Reply
:iconmauank:
mauank Featured By Owner Jun 10, 2012  Professional Traditional Artist
thanx :peace:
Reply
:iconmektup:
mektup Featured By Owner Feb 7, 2012  Hobbyist Photographer
facebook pages
[link]
Reply
:iconpatrickrichter:
PatrickRichter Featured By Owner Sep 19, 2011  Professional Interface Designer
Hey mate,

You watched my old account :iconreal-artz:
I decided to create a new Account! So pls watch me again :)

thank you!
Reply
:iconnicinerhan:
NicinErhaN Featured By Owner Sep 8, 2011   Digital Artist
narsist 6 ??
Reply
:iconinfinityloop:
infinityloop Featured By Owner Aug 20, 2011   Photographer
:wave: the britishcolumbia group is having a little photo competition and i have a chance to win a 3 month subscription if my shot gets most votes. please take a set and check out 5 photos.

direct link -> [link]

:hug: thanks @_@
Reply
:iconmustafasezer:
MustafaSEZER Featured By Owner Aug 7, 2011  Hobbyist Photographer
Thank you so much my dear friend,greetings...:wave:
Reply
:iconsayornisphoebe:
sayornisphoebe Featured By Owner May 2, 2011  Hobbyist General Artist
Thanks for the watch!! :hug:
Reply
:iconath0:
ath0 Featured By Owner Apr 28, 2011
merci
Reply
Add a Comment: